facebook-domain-verification=cqaiailr7ed9vr6z9p0hnbhs8omytv

REGULAMIN BeerWall

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z BeerWall- Ściany Piwnej oraz karty BeerCard w restauracji Browar Wiatr. Znaczenie poszczególnych terminów poniżej:

Karta- BeerCard– elektroniczna karta zbliżeniowa, o unikalnym numerze, umożliwiająca wyłącznie korzystanie z BeerWall’a. 

BeerWall- Ściana Piwna– Samoobsługowy nalewak, służący do samodzielnego nalewania napojów (alkoholu do 18%) aktualnie dostępnych na kranach BeerWall’a. Zlokalizowany w Restauracji Browar Wiatr.

Posiadacz Karty– Pełnoletnia osoba fizyczna, która zakupi, bądź dostanie kartę BeerCard w prezencie,

Restauracja- Restauracja Browar Wiatr– lokal gastronomiczny Browar Wiatr: 99-210 Uniejów, ul. Dąbska 49, w który znajduje się BeerWall.

 1. Zasady ogólne
 1. Karta BeerCard służy jedynie do transakcji przy Ścianie Piwnej w Restauracji Browar Wiatr i nie może być stosowana jako płatność za pozostałe usługi świadczone w ramach oferty Restauracji Browar Wiatr
 2. Wymiana Karty na gotówkę, jest niemożliwa.
 3. Niewykorzystane środki na Karcie BeerCard nie podlegają zwrotowi.
 4. Karta może stanowić prezent dla osoby pełnoletniej.
 5. Korzystanie z karty nie podlega opłatom miesięcznym oraz zwrotowi za zakup.
 6. Niedozwolone jest powielanie i kopiowanie karty.
 7. Kupując kartę BeerCard wyrażasz zgodę na przestrzeganie tego regulaminu.
 8. Karta jest wielokrotnego użytku i gotowa do użycia, zaraz po jej zasileniu.
 9. Karta jest kartą na okaziciela i może być wykorzystywana przez dowolną ilość użytkowników, którzy mają ukończone 18 lat. Niedozwolone jest udostępnianie karty osobom niepełnoletnim. 

2. Zakup i prezent, doładowanie i użytkowanie (2) karty BeerCard.

 1. Zakup i prezent:
  1. Zakup i pierwsze doładowanie:
   1. Kartę BeerCard można kupić w barze Restauracji Browar Wiatr, bądź w sklepie internetowym Browar Wiatr na stronie www.browarwiatr.pl
   2. W trakcie sprzedaży karty, Sprzedający ma prawo do wylegitymowania osoby, aby potwierdzić jej pełnoletność. Karty nie są sprzedawane osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Z karty może korzystać jedynie osoba pełnoletnia, która w trakcie korzystania z karty może zostać poproszona o wylegitymowanie, celem potwierdzenia pełnoletności.
   3. Opłata za kartę BeerCard, bez środków na jej koncie, wynosi 5,00zł. Po zakupie kartę należy zasilić dowolną ilością środków (nie ma limitu doładowania), opłacając je gotówka lub kartą płatniczą.
   4. Karta BeerCard może zostać doładowana w barze Restauracji Browar Wiatr lub poprzez zeskanowanie kodu QR i opłacenie w sklepie internetowym Browar Wiatr na stronie www.browarwiatr.pl.
  2. Posiadaczem karty staje się pełnoletnia osoba, która:
   1. Zakupi kartę w Restauracji Browar Wiatr (Sprzedawca ma prawo do wylegitymowania kupującego)
   2. Zakupi kartę w sklepie internetowym Browar Wiatr, na stronie www.browarwiatr.pl
   3. Zostanie obdarowana prezentem w postaci Karty BeerCard (w czasie korzystania  BeerWall’a taka osoba może zostać poproszona o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek)
  3. Zakup karty jako prezentu:
   1. Niedozwolony jest zakup karty w prezencie dla osoby niepełnoletniej.
   2. Osoba obdarowana kartą BeerCard może zostać poproszona o potwierdzenie swojej pełnoletności.
   3. Karta będąca prezentem może zostać ponownie doładowana przez Posiadacza Karty.
 2. Doładowanie i użytkowanie:
  1. Karta BeerCard może zostać doładowana w barze Restauracji Browar Wiatr lub poprzez zeskanowanie kodu QR i opłacenie w sklepie internetowym Browar Wiatr na stronie www.browarwiatr.pl.
  2. Posiadacz karty może sprawdzić dostępne na karcie środki poprzez włożenie karty do czytnika w Ścianie Piwnej lub odczyt Karty w barze Restauracji przez Pracownika Obsługi.
  3. Pracownicy Restauracji Browar Wiatr mają prawo do weryfikacji wieku Posiadacza Karty, korzystającego ze Ściany Piwnej. W sytuacji gdy Posiadacz Karty nie posiada dokumentu potwierdzającego Jego pełnoletność, karta może zostać tymczasowo zablokowana/ zatrzymana do czasu okazania właściwego dokumenty.
  4. Posiadaczowi Karty, który nie ma ukończonych 18 lat, karta nie zostanie zwrócona, a środki na Karcie zostaną/mogą zostać  anulowane.
  5. Warunkiem działania karty BeerCard jest posiadanie na niej wystarczających środków pieniężnych.
  6. Karta BeerCard może być użyta wyłącznie w czasie ogólnodostępnych godzin otwarcia Restauracji Browar Wiatr (z wyłączeniem rezerwacji całej Restauracji).
  7. Kartę BeerCard po użyciu w BeerWall należy wyjąć z czytnika.
  8. Regulowanie środków dostępnych na karcie BeerCard odbywa się poprzez pomniejszenie ich o kwotę odpowiadającą wartości nalanych przy BeerWall napoi.
  9. Naliczanie płatności za nalane przy BeerWall napoje odbywa się co 20ml. Po zakończeniu czynności nalewania, środki na karcie są pomniejszane odpowiednio do wartości nalania oraz historia transakcji rejestrowana jest na Karcie BeerCard oraz w systemie obsługi.

3. Zablokowanie karty

 1. Obsługa Restauracji Browar Wiatr zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania karty BeerCard użytkownikom, których stan wskazuje na spożycie zbyt dużej ilości alkoholu lub których zachowanie zakłóca pobyt w Restauracji Browar Wiatr innym gościom.
 2. Restauracja Browar Wiatr nie odpowiada za karty BeerCard, które:
  1. uległy zniszczeniu, 
  2. zostały zagubione,
  3. pozostawione w czytniku i użyte przez osoby trzecie,
  4. których straty wynikały z nieprawidłowego użytkowania.
 3. Restauracja Browar Wiatr nie wydaje duplikatów kart BeerCard

4. Obowiązki posiadacza karty

 1. Posiadacz karty BeerCard zobowiązany jest do:
  1. Przestrzegania Regulaminu Korzystania z BeerWall oraz kart BeerCard,
  2. Używania karty BeerCard odpowiedzialnie i z troską o bezpieczeństwo swoje i innych,
  3. Nieudostępniania karty BeerCard osobom niepełnoletnim.

5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulegać zmianom. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania jego najnowszej wersji na stronie www.browarwiatr.pl
 2. Obsługa Restauracji Browar Wiatr ma prawo wylegitymować każdą osobę w celu sprawdzenia jej pełnoletności zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 3. Karta  BeerCard wydawana jest przez Obsługę Restauracji Browar Wiatr i sprzedawana przez Hotele Grupa Wiatr Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w 99-210 Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 32, NIP: 828-14-13-062. W tym czasie nie są pozyskiwane, ani przetwarzane żadne dane osobowe Posiadaczy Kart BeerCard. Na karcie nie są zapisywane żadne dane osobowe Posiadacza Karty BeerCard.
 4. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące Regulaminu Korzystania z BeerWall i BeerCard oraz reklamacje należy zgłaszać do email: biuro@browarwiatr.pl lub bezpośrednio do Obsługi Restauracji Browar Wiatr.
 5. Data opublikowania Regulaminu: 01.07.2021rok.

Czy masz ukończone 18 lat?
Are you the age of 18?

NIE / NO TAK / YES
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu